Search for:

Residenties

Jaarlijks worden ongeveer 50 nationale en internationale kunstenaars, onderzoekers, critici en academici geselecteerd via een open call. De nadruk ligt daarbij op ontwikkeling en creatie. Voorkennis van analoge of digitale grafische technieken is niet vereist. Het najaar reserveren we voor kunstenaarscollectieven, masterstudenten aan hogescholen en universiteiten, artistieke co-werkers, etc.

Kunstenaarsresidentie

PeriodeVan januari tot juni 2024Duur5 weken

Onze reguliere residentiewerking biedt individuele kunstenaars de mogelijkheid om de eigen praktijk te verbreden en te verdiepen middels een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in een of meer van onze ateliers.

Collectieve Residentie

Periode oktober - november 2023Duur10 dagen

Een Collectieve Residentie is een unieke gelegenheid voor kunstenaarscollectieven, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking om een hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen of om intensief samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s.

Residentie Hoger Kunstonderwijs

Periodeoktober - november - december 2023Duur 7 dagen

Elk najaar verwelkomen we meerdere groepen kunststudenten die in het kader van hun master- of postgraduaatopleiding, en onder begeleiding van hun eigen docenten, een hedendaags, printgerelateerd project ontwikkelen.

Jouw winkelmand