Search for:

Residenties

Jaarlijks worden ongeveer 50 nationale en internationale kunstenaars, onderzoekers, critici en academici geselecteerd via een open call. De nadruk ligt daarbij op ontwikkeling en creatie. Voorkennis van analoge of digitale grafische technieken is niet vereist. Het najaar reserveren we voor kunstenaarscollectieven, studenten aan hogescholen en universiteiten, artistieke co-werkers, etc.

Kunstenaarsresidentie
PeriodeVan januari tot september 2023Duur6 weken

Hedendaagse kunstenaars kunnen tijdens een Kunstenaarsresidentie de eigen praktijk verbreden en verdiepen middels een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in een of meer van onze ateliers.

Inschrijven voor een Kunstenaarsresidentie in 2023 is opnieuw mogelijk in het voorjaar van 2022.

Essay Residentie
Periode Van januari tot september 2023Duur3 of 6 weken

Critici, kunstenaars, curatoren, auteurs en academici kunnen in het Frans Masereel Centrum verblijven om theoretisch onderzoek te verrichten naar het medium grafiek, een kritische tekst over een printgerelateerd onderwerp voor te bereiden, ideeën voor curatoriële projecten te ontwikkelen, enz.

Inschrijven voor een Essay Residentie in 2023 is opnieuw mogelijk in het voorjaar van 2022.

Collectieve Residentie
Periode Van oktober tot november 2022Duur1 of 2 weken

Een Collectieve Residentie is een unieke gelegenheid voor kunstenaarscollectieven, studenten, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking om een hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s.

Aanmelden voor een residentie in het najaar van 2022 is opnieuw mogelijk in het voorjaar van 2022.

Jouw winkelmand