Search for:

Affiliated Artists

Sinds 2020 nodigt het Frans Masereel Centrum sporadisch hedendaagse kunstenaars uit om gedurende een langere periode, en zonder voorafgaandelijke resultaatsverbintenis, nieuwe processen op te starten en de eigen praktijk uit te dagen en te verdiepen. Ze kunnen daarbij rekenen op de inhoudelijke, technische en productionele ondersteuning van het voltallige team, en gebruik maken van alle voorzieningen.

Als bevoorrechte partners maken deze Affiliated Artists volwaardig deel uit van de artistieke werking van het Frans Masereel Centrum en nemen ze onder meer de rol op van visiting tutor. Tegelijk houden ze ook de werking en de inhoudelijke koers van het FMC tegen het licht, niet in het minst door hun diverse praktijken, kritische attitudes en divergerende interesses.

Jouw winkelmand