Search for:

Kunstenaarsresidentie

Periode
Van januari tot september 2026
Duur
5 weken

De aanmeldingen voor een Kunstenaarsresidentie in 2024 werden afgesloten. Omwille van constructiewerken zal deze residentie pas in 2026 opnieuw georganiseerd kunnen worden. Hou onze site en nieuwsbrief in de gaten voor verdere updates.

De residentiewerking van het Frans Masereel Centrum biedt hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid om gedurende vijf weken de eigen praktijk te verbreden en te verdiepen aan de hand van een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in‚ÄĮeen of meer van onze ateliers.

Doorgaans verblijven en werken er negen kunstenaars tegelijk op de site van het Frans Masereel Centrum, waardoor er steeds voldoende persoonlijke ruimte is voor concentratie en creatie, afgewisseld met informele momenten van overleg, ontmoeting en feedback onder peers van over de hele wereld. Onze ligging in een bosrijke omgeving is voor velen vaak ook een extra troef.

Het Frans Masereel Centrum beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor diepdruk, zeefdruk, hoogdruk, lithografie en typo, alsook een up-to-date digitaal atelier (riso, lasercut, UV-print, …). Voorkennis van deze analoge en digitale grafische technieken is niet vereist en onze ateliercoördinatoren staan ter beschikking voor technische assistentie. Van de residenten wordt echter verwacht dat ze autonoom kunnen werken en hun project zelfstandig kunnen realiseren. Sommige kunstenaars gebruiken hun verblijf voor een meer procesgericht onderzoeksproject. In dat geval is voorkennis van grafische technieken wel een vereiste.

Residentieprogramma

Week 1:
Verwelkoming en kennismaking met de mederesidenten en het FMC-team.

Intense workshops binnen de gekozen grafische technieken.

Week 2, 3 & 4:
Creatie en ontwikkeling van jouw project met ondersteuning van onze ateliercoördinatoren.

Week 5:
Finalisatie en reflectie tijdens het collectiemoment.

Elke residentieperiode omvat ook twee individuele feedbackmomenten met een gastdocent, alsook enkele collectieve gespreksmomenten.

Mogelijke residentieperiodes 2026

Verdere info volgt.

Prijs

Een residentie in het Frans Masereel Centrum omvat behalve het gebruik van de ateliers, technische ondersteuning, basismaterialen en een randprogramma, ook individuele accommodatie in een volledig uitgerust kunstenaarsverblijf en het gebruik van lakens, handdoeken, wasmachine en droogkast. Papier en specifieke inkten dien je zelf te voorzien.‚ÄĮPartners en kinderen zijn welkom zonder meerkost.

Residenten betalen voor een werkverblijf van vijf weken 1.850 euro als bijdrage in de onkosten van hun residentie. Dankzij een belangrijke basissubsidie van de Vlaamse Gemeenschap is het mogelijk om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden.

We moedigen kunstenaars aan om aanvullende financiering te zoeken om deze deelnameprijs te subsidi√ęren, evenals kosten in verband met reizen en wonen, het gebruik van materiaal en andere resterende kosten.

Hoe aanmelden?

Aanmelden gebeurt digitaal (in het Nederlands of het Engels) via een online invulformulier.

Naast een artistiek statement (over je werk in het algemeen) en een helder geformuleerd, duidelijk afgebakend projectvoorstel (inclusief motivatie) bevat de aanvraag ook documentatie van recent werk (niet ouder dan 5 jaar) en een kort CV.

Omwille van constructiewerken zullen we van midden 2024 tot eind 2025 geen residentiewerking kunnen aanbieden.

Noot: Max. 10 MB per bijlage.

Criteria

De selectiecommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van volgende criteria:

 • De kwaliteit van het artistieke werk, je positionering en ambitie als kunstenaar, de urgentie en het vermogen om te experimenteren en de eigen praktijk uit te dagen.
 • De betekenis en relevantie van je voorstel voor de residentiewerking van het Frans Masereel Centrum.
 • Je motivatie.

Het resultaat van de selectieprocedure zal eind augustus 2023 worden meegedeeld.

Algemene voorwaarden

De bijdrage van 1850 euro is inclusief accomodatie, lakens en handdoeken, toegang tot de ateliers, gebruik van de persen en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen te worden meegebracht. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO- en UV-printers en lasercutters, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Partners en kinderen zijn van harte welkom, zonder meerkost. Gelieve dit wel te vermelden in je aanvraag.

Meer informatie over de algemene voorwaarden kan je nalezen in het huisreglement van het Frans Masereel Centrum (via deze link of in de infobrochure die we na selectie toesturen).

Raadpleeg hier de inventaris van al onze faciliteiten.

Opgelet!

 • Kunstenaars die samenwerken, dienen elk afzonderlijk een aanvraag in (met vermelding van de kunstenaar waar ze mee wensen samen te werken). Indien geselecteerd, betalen beide kunstenaars elk de voorziene bijdrage voor de volledige periode.
 • De communicatie in het Frans Masereel Centrum gebeurt in het Nederlands en het Engels. We verwachten dat alle residenten het Engels voldoende beheersen om te kunnen overleggen en samenwerken met zowel de medewerkers als de overige residenten.
 • Aanmelden voor een residentie kan enkel via de online invulformulieren op deze website.
 • Omwille van constructiewerken zullen we van midden 2024 tot eind 2025 geen residentiewerking kunnen aanbieden.

De aanmeldingen voor een Kunstenaarsresidentie in 2024 werden afgesloten. Omwille van constructiewerken zal deze residentie pas in 2026 opnieuw georganiseerd kunnen worden. Hou onze site en nieuwsbrief in de gaten voor verdere updates.

De residentiewerking van het Frans Masereel Centrum biedt hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid om gedurende vijf weken de eigen praktijk te verbreden en te verdiepen aan de hand van een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in‚ÄĮeen of meer van onze ateliers.

Doorgaans verblijven en werken er negen kunstenaars tegelijk op de site van het Frans Masereel Centrum, waardoor er steeds voldoende persoonlijke ruimte is voor concentratie en creatie, afgewisseld met informele momenten van overleg, ontmoeting en feedback onder peers van over de hele wereld. Onze ligging in een bosrijke omgeving is voor velen vaak ook een extra troef.

Het Frans Masereel Centrum beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor diepdruk, zeefdruk, hoogdruk, lithografie en typo, alsook een up-to-date digitaal atelier (riso, lasercut, UV-print, …). Voorkennis van deze analoge en digitale grafische technieken is niet vereist en onze ateliercoördinatoren staan ter beschikking voor technische assistentie. Van de residenten wordt echter verwacht dat ze autonoom kunnen werken en hun project zelfstandig kunnen realiseren. Sommige kunstenaars gebruiken hun verblijf voor een meer procesgericht onderzoeksproject. In dat geval is voorkennis van grafische technieken wel een vereiste.

Residentieprogramma

Week 1:
Verwelkoming en kennismaking met de mederesidenten en het FMC-team.

Intense workshops binnen de gekozen grafische technieken.

Week 2, 3 & 4:
Creatie en ontwikkeling van jouw project met ondersteuning van onze ateliercoördinatoren.

Week 5:
Finalisatie en reflectie tijdens het collectiemoment.

Elke residentieperiode omvat ook twee individuele feedbackmomenten met een gastdocent, alsook enkele collectieve gespreksmomenten.

Mogelijke residentieperiodes 2026

Verdere info volgt.

Prijs

Een residentie in het Frans Masereel Centrum omvat behalve het gebruik van de ateliers, technische ondersteuning, basismaterialen en een randprogramma, ook individuele accommodatie in een volledig uitgerust kunstenaarsverblijf en het gebruik van lakens, handdoeken, wasmachine en droogkast. Papier en specifieke inkten dien je zelf te voorzien.‚ÄĮPartners en kinderen zijn welkom zonder meerkost.

Residenten betalen voor een werkverblijf van vijf weken 1.850 euro als bijdrage in de onkosten van hun residentie. Dankzij een belangrijke basissubsidie van de Vlaamse Gemeenschap is het mogelijk om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden.

We moedigen kunstenaars aan om aanvullende financiering te zoeken om deze deelnameprijs te subsidi√ęren, evenals kosten in verband met reizen en wonen, het gebruik van materiaal en andere resterende kosten.

Hoe aanmelden?

Aanmelden gebeurt digitaal (in het Nederlands of het Engels) via een online invulformulier.

Naast een artistiek statement (over je werk in het algemeen) en een helder geformuleerd, duidelijk afgebakend projectvoorstel (inclusief motivatie) bevat de aanvraag ook documentatie van recent werk (niet ouder dan 5 jaar) en een kort CV.

Omwille van constructiewerken zullen we van midden 2024 tot eind 2025 geen residentiewerking kunnen aanbieden.

Noot: Max. 10 MB per bijlage.

Criteria

De selectiecommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van volgende criteria:

 • De kwaliteit van het artistieke werk, je positionering en ambitie als kunstenaar, de urgentie en het vermogen om te experimenteren en de eigen praktijk uit te dagen.
 • De betekenis en relevantie van je voorstel voor de residentiewerking van het Frans Masereel Centrum.
 • Je motivatie.

Het resultaat van de selectieprocedure zal eind augustus 2023 worden meegedeeld.

Algemene voorwaarden

De bijdrage van 1850 euro is inclusief accomodatie, lakens en handdoeken, toegang tot de ateliers, gebruik van de persen en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen te worden meegebracht. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO- en UV-printers en lasercutters, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Partners en kinderen zijn van harte welkom, zonder meerkost. Gelieve dit wel te vermelden in je aanvraag.

Meer informatie over de algemene voorwaarden kan je nalezen in het huisreglement van het Frans Masereel Centrum (via deze link of in de infobrochure die we na selectie toesturen).

Raadpleeg hier de inventaris van al onze faciliteiten.

Opgelet!

 • Kunstenaars die samenwerken, dienen elk afzonderlijk een aanvraag in (met vermelding van de kunstenaar waar ze mee wensen samen te werken). Indien geselecteerd, betalen beide kunstenaars elk de voorziene bijdrage voor de volledige periode.
 • De communicatie in het Frans Masereel Centrum gebeurt in het Nederlands en het Engels. We verwachten dat alle residenten het Engels voldoende beheersen om te kunnen overleggen en samenwerken met zowel de medewerkers als de overige residenten.
 • Aanmelden voor een residentie kan enkel via de online invulformulieren op deze website.
 • Omwille van constructiewerken zullen we van midden 2024 tot eind 2025 geen residentiewerking kunnen aanbieden.

Suggesties

Kunstenaarsresidentie

PeriodeVan januari tot september 2026Duur5 weken

Onze reguliere residentiewerking biedt individuele kunstenaars de mogelijkheid om de eigen praktijk te verbreden en te verdiepen middels een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in een of meer van onze ateliers.

Collectieve Residentie

Periode oktober - november 2026Duur10 dagen

Een Collectieve Residentie is een unieke gelegenheid voor kunstenaarscollectieven, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking om een hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen of om intensief samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s.

Residentie Hoger Kunstonderwijs

Periodeoktober - november - december 2026Duur 7 dagen

Elk najaar verwelkomen we meerdere groepen kunststudenten die in het kader van hun master- of postgraduaatopleiding, en onder begeleiding van hun eigen docenten, een hedendaags, printgerelateerd project ontwikkelen.

Jouw winkelmand