Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Tinka Pittoors

Kunstenaarsstatement

Het landschap, een patchwork van elementen die elkaar domineren, een wankel evenwicht dat zich rond ons uitstrekt, bestaande uit menselijke en natuurlijke tegenstellingen. Een constant streven naar macht, utopische overheersing.

De sculpturen en objecten van Tinka Pittoors ontstaan uit deze perceptie en onderzoeken de utopie van een kneedbare wereld, een reflectie over het landschap als metafoor voor de menselijke conditie. Het landschap wordt voorgesteld als een vlak waarop wensen en clichés worden geprojecteerd. Het oppervlak is gerafeld, geknipt en weer samengekleefd tot een nieuw tafereel, waarin de grenzen tussen binnen- en buitenzijde gewist zijn. Deze conditie brengt een constant voortbewegen, een verwringing van vorm en beweging met zich.
Door herkenbare, alledaagse vormen en materialen met zijn eigen constructies te combineren schept Tinka Pittoors een nieuwe, unieke vormtaal. Sculpturen en installaties werken als neologismen: ze worden op gekende situaties geënt, maar bestaan in en creëren een parallelle, sculpturale realiteit. Terwijl de materialen op de realiteit lijken aan te sluiten verzet de vorm zich er juist tegen.
In dit proces speelt verlichting een belangrijke rol: ze omvat en definieert de sculptuur, maar onderstreept tegelijk de autonomie van de wereld die wordt voorgesteld. Er wordt een dubbelzinnig beeld geschapen, dat op de rand van de realiteit staat. Of de resulterende voorstellen utopisch of dystopisch zijn, wordt in het midden gelaten.

Voor de toeschouwer blijft de vraag: is de verlokking van het beeld echt bewoonbaar?

CONTACT

tinka pittoors
generaal belliardstraat 5
2000 antwerpen
belgium
tinka.pittoors@telenet.be
www.tinkapittoors.com

Algemene residentie
03.01.2012 - 10.02.2012

 

triptiek le jardin

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen