Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Stien Bekaert

Stien Bekaert voert een onderzoek in het ge(ver)bruik van gevonden beeldmateriaal. Ze laat gevonden beeldmateriaal - found footage - volledig verdwijnen in nieuwe connotaties aan de hand van collages die vervolgens een uitwerking krijgen in verschillende grafiektechnieken. Dit zie je terug in het autonome werk uitgewerkt in reeksen. Wat zich herhaalt is het registeren of opnemen van bestaand beeldmateriaal. Het toe-eigenen en door manipulatie of vervorming isoleren uit zijn oorspronkelijke context. Beelden of slechts details worden na een intuïtieve analyse getransformeerd naar een nieuw gegeven of worden geïsoleerd uit zijn totaalcontext en uitvergroot. Er is geen toevalligheid aanwezig. Het mysterieuze in dit onderzoeksproces intrigeert Stien Bekaert. Ze legt een welbepaalde focus en vertaalt naar eigen normen. De fascinatie ligt voornamelijk in het resultaat van de vervreemding. Zo komen cut-ups van handen en gebaren vaak terug; deze zorgen bij elke compositie voor een andere taal (gestures). Ze gaat letterlijk op zoek naar een nieuwe beeldentaal, zodat hieruit een betekenisdrager/symbool kan voort vloeien. Net zoals bij het symbool die enerzijds een vorm of representatie heeft, zoekt Stien anderzijds de betekenis op. Waar bij symbolen de betekenis conventioneel is en berust op afspraken, als in een taal, zal Stien haar eigen afspraken maken, een eigen semiotiek. Een feitelijke en beleefde werkelijkheid vallen samen en uiten zich letterlijk in de gelaagdheid van technieken en in het opnieuw eindigen als collage d.m.v. kleven of hanteren van verschillende ondergronden. Afwisseling in beeldtaal en technieken met collage als basis is de manier om een indruk of zichtbaar verdraaide visie weer te geven. Stien Bekaert’s beelden roepen een ongrijpbaarheid op het genereren van beelden op en hoe die weer zichzelf en elkaar kunnen generen.

"In mijn werk in FMC gerealiseerd, herhaalt zich het registeren of opnemen van beeldmateriaal, het toe-eigenen. Beeldmateriaal werd vertaald naar een nieuwe context, een nieuwe totaal-context en uitvergroot. In dit project werd beeld en collage samengebracht op verschillende manieren.
Ik toon dat door een compleet andere techniek te gebruiken, telkens nieuwe inzichten naar voor worden gebracht. Het vormelijk gebied is niet eenduidig en het gevoelsmatige verhaal, de vervorming van het fotomateriaal (zowel eigen beelden als found footage) vormt de leidraad van het werk. Een aantal autonome werken die samen een serie vormen als geheel, is het resultaat.
We krijgen collageresultaten te zien waarvan de uiteindelijke uitwerking verschillende grafiek-technieken omvat: litho (collages + op textiel), aquatint op etsplaten, zeefdruk. Dit alles gecombineerd met monotype tot unieke werken. Dit zorgt voor een ultieme uitdaging in het overbrengen en het uitwerken van de beeldtaal. De techniek steeds in functie van de inhoud."

serie 1 : zelfingenomen fotomateriaal wordt vertaald naar litho-collages op papier & textiel. “Noise 2017”. (ondergronden werden gerealiseerd met de offsetpers a.d.h.v. monotypes).
serie 2: beeldmateriaal, found footage, beelden van natuurrampen worden vertaald naar een experimentele collage van zeefdruk, etsen en monotypes. De vervreemding zorgt voor poëtische nieuwe samenstellingen van het beeldmateriaal, waardoor de eigenlijke situatie verdwijnt in het niets. “Unforeseen Events 2017”

Algemene residentie
21.08.2017 - 29.09.2017

 

stienbekaert_2017_expoview_TouseToucher2017

stienbekaert_FMC2017_workinprogress2-litho-collage-NOISE2017

stienbekaert_FMC2017_workinprogress-UnforeseenEvents2017_screenprint-monotype

stienbekaert_FMC2017_UnforeseenEvents-screenprint-monotype

stienbekaert_SetMeUp2017

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen