Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Päivikki Kallio

"In mijn tekst “In the zone” presenteer ik de essentie van gedrukte kunst als een denkwijze die losstaat van materiële vormen. Volgens mij bestaat de kern van het drukproces uit transferentie en translatie. Ik beschrijf de relatie tussen de drukplaat en de prent als een projectie. Via deze concepten maak ik uiteindelijk gebruik van de concepten van de drukkunst zelf en die van de gedrukte kunst en het uitgebreide veld van gedrukte kunstwerken.

De achtergrond is beïnvloed door mijn al langer bestaande kunstzinnige praktijk, waarbij ik focus op de studie van de materiële, ruimtelijke en conceptuele dimensies van gedrukte kunst. Mijn artistieke productie is verbonden met de essentie van de matrix – wat die kan zijn en wat de sporen ervan kunnen zijn en wat die allemaal samen kunnen zijn. Veel van de installaties waren gebaseerd op het zichtbaar maken van de relatie tussen de matrix en het spoor.
In mijn teksten maak ik gebruik van het concept van de drukplaat als een matrix. Die bestudeer ik ook buiten de traditionele drukprocessen. Historische inspiratiebronnen voor mij zijn kunstenaars zoals Robert Rauschenberg, Jasper Johns en David Hammons. Hun werk zou je heel natuurlijk sporen kunnen noemen in plaats van prenten. Ik schrijf over een proces waarbinnen de matrixvormende code de transitie bewerkstelligt van de informatie naar het proces. De geschreven tekst maakt de machine zichtbaar (de conceptuele drukker). Die valt buiten de controle van de schepper – denk maar aan het werk van Paul Klee met oliedruktechnieken. Het moment van de transitie – een moment buiten de controle dat een breekpunt vormt – dat is wat ik "de zone" noem.
Via het werk van studenten en docenten aan de Academie voor Schone Kunsten en via andere concepten beschrijf ik het uitgebreide domein van gedrukte kunst, dat ik definieer als een dynamisch netwerk van relaties. Binnen dit netwerk verkrijgen alle aspecten van het drukproces hun eigen betekenis en hun positie in relatie tot de anderen. Vanuit mijn optiek is het werk niet alleen een spoor, maar een heel ontstaansproces. Dat hele proces noem ik het apparaat van de gedrukte media.

Ik laat zien dat het mogelijk is een visueel gebied te vinden dat interessant bewegende beelden combineert met ruimtelijkheid en diverse materialiteit, afkomstig van zowel de visuele cultuur als de hedendaagse kunst. Hierbij zijn een bepaalde vorm van actie en de logica van omkering, verschuiving en overbrenging essentieel. Voor wat de gedrukte kunst betreft, verandert dit het gezichtspunt van handwerk naar conceptueel denken. De denkwijze van gedrukte kunst hangt dus samen met andere indirecte kunstvormen."

Päivikki Kallio, visueel kunstenaar,
professor printmaking 2010-2015,
in Finnish Academy of Fine Arts

Essay residentie
03.04.2017 - 28.04.2017

 

Forced To Leave

Forced To Leave1

Werkinstrumenten

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen