Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Matthieu Blanchard

Het werk van Matthieu Blanchard focust op materie en hoe ze evolueert in een bepaalde omgeving. Hij benadert materie als een wetenschapper en bedenkt protocollen om fysische, biologische of scheikundige fenomenen te analyseren.

De reactie van het schilderij op een reeks processen waarmee hij experimenteert leidt tot resultaten die soms gecontroleerd, soms willekeurig of zelfs gevaarlijk zijn. Zijn benadering is die van een alchemist, aangezien de materie kan transmuteren en een nieuw element kan genereren, bijvoorbeeld een restje verf, dat niet onthult wat het echt is (aberratie, vervorming, mutatie, ...). Maar het is er wel, in al zijn mysterie.

Matthieu Blanchard observeert wat het schilderij verbergt en stelt ten slotte de levende aard van de verf in vraag. De verf als materie (vloeibaar, gasvormig, viskeus of vast) wordt benaderd als een levend organisme dat beweegt, zich verspreidt, uitstrekt, ontspant en een oppervlak parasiteert of bedekt. In deze context lijkt materie ook de acties van een virus na te bootsen, een ziekte die een omgeving kan besmetten, een organisme kan aantasten en uiteindelijk die omgeving of dat organisme kan veroveren en vernietigen.

Bekijk het proces als een petrischaaltje: een oplossing wordt in een glazen doos geplaatst en door verschillende scheikundige reacties treedt er een verandering van toestand of vorm op. Soms probeert het geobserveerde voorwerp uit de doos te geraken en zelf te handelen. Men verliest er de controle over en het kan zelfs ontsnappen. In dergelijke gevallen is er niets meer te zien. Matthieu Blanchard wil deze observatie aanpakken door te experimenteren met materie en het gebruikte oppervlak of medium aan te vallen (en uiteindelijk stelt hij de vraag wat een kunstwerk vormt): een schilderij maken, het onderwerpen aan een batterij tests, het soms martelen (het oppervlak opensnijden of schuren, onderdompelen in zuur enz.). Uiteindelijk stelt hij fragmenten van het schilderij voor die min of meer aangetast of besmet werden.

Tegelijk heeft Matthieu een werk rond digitale technologieën ontwikkeld. Via digitale hulpmiddelen kan een afbeelding (details van zijn schilderijen of foto’s of willekeurige afbeeldingen van het internet) worden afgedrukt, gewijzigd, gescand, bewerkt, geanimeerd om uiteindelijk tot een unieke hybride afbeelding te komen.

Tijdens zijn residentie in het Frans Masereel Centrum voor de voorbereiding van de tentoonstelling Can you feel it? Tactility and / in print, gecureerd door Freek Lomme bij Z33 in Hasselt, kon Matthieu Blanchard materie aanwenden als impuls voor fysieke gewaarwordingen. Via de verschillende tools en technieken die worden aangeboden door het Centrum, raakte hij geïnteresseerd in het gevoel dat wordt getriggerd door de visuele lezing van een beschilderd, afgedrukt of gegraveerd oppervlak.

Algemene residentie
20.04.2015 - 01.05.2015

 

4

2

3

1

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen