Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Malissa Anne Canez Sabus

"Wanneer we onze identiteit kenschetsen, maken we vaak gebruik van schijnbaar concrete ideeën. We bouwen een vertoog op met een begin en een einde, waarbij elke sequentie een placeholder bevat, of een teken van onze aanwezigheid. Zo'n placeholder kan een foto zijn, een relatie, een hele verzameling objecten, of een als progressief beschouwde gebeurtenis. Dat is aan het individu. Maar naarmate we de digitale ruimte verder betreden, beginnen die concrete betekenaars te eroderen en neemt de temporele realiteit de macht over.

Ik ben vooral geïnteresseerd in herarticulatie, het zichtbaar maken van het onzichtbare, het doorbreken van het historisch vertoog om de waarheid van de kunstgreep aan het licht te brengen en de noties van tijdsduur in vraag te stellen. Mijn werk verwijst vaak naar de geschiedenis van film en televisie van vóór het digitale tijdperk. Bestaande beelden worden via materialistische interventies op losse schroeven gezet. Denk daarbij aan strategieën zoals herfotografie en videobewerking, waarbij alle ruimte wordt gelaten voor mash-ups, wijzigingen, misinterpretaties en herkaderingen.

In de voorbije paar jaar heb ik grote interesse ontwikkeld voor melancholie. Voor mijn verblijf in het Frans Masereel Centrum heb ik voorgesteld een soort onderzoeksfolio te maken waarin diverse druktechnieken worden verkend om te onderzoeken hoe die processen bijdragen aan mijn inzicht in hedendaagse en historische noties van melancholie."

Algemene residentie
04.01.2016 - 29.01.2016

 

Malissa Canez Sabus

Malissa Canez Sabus

Malissa Anne Canez Sabus

Malissa Anne Canez Sabus

Malissa Anne Canez Sabus

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen