Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Maaike & Fairuz

Mish Mash #1 impossible to print (2011) is garage64's versie van een interactief fanzine.
Het flirt met de (on)mogelijkheid van het boek als virtueel object. Mish Mash staat voor een publicatie die op onregelmatige tijdstippen verschijnt en dit in eender welke vorm.

Sinds 2013 werken Maaike Beuten en Fairuz Ghammam aan Mish Mash #2 die de ultra tactiele versie wordt en waarbij traagheid een essentieel onderdeel is.
Volgens van Dale is een boek 'een samengebonden of genaaid aantal bedrukte bladen'. Heeft de vorm invloed op de definitie 'boek' of gaat het om de inhoud?

De periode in Frans Masereel Centrum werd gebruikt om drukwerk en het boek als object te ontleden, herdenken en opnieuw te assembleren. Dit resulteerde in 12 handgebonden neutraal grijze boeken die er schijnbaar hetzelfde uitzien. Een uit lindenhout handgesneden schrap-specimen dat de mogelijkheid geeft aan de zetter om te corrigeren, zonder te verbergen. Een verzamelig van spanjolen (stof in drukwerk) gezet als bladspiegels. Een serie typografische affiches waarbij het ontwerp bepaald wordt door het zet-witsel en de beperking van een letterkast.
In een volgende fase worden stillevens en ensceneringen gemaakt met dit drukwerk, die reproducties worden gepubliceerd in Mish Mash #2.

Algemene residentie
14.10.2013 - 15.11.2013

 

1. Still life with books, citrus, technology

2. 12 software gray books

3. titlepage

4. cancel characters

5. the visualization of Z

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen