Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Lucie Renneboog

Mijn werk kan gecategoriseerd worden onder tragi-komedie en melodramatiek van het object dat op zijn beurt het subject tracht te zijn en daar wonderwel in slaagt. Op de rand van fictie. Fictie en realiteit waar de absolute singulariteit de focus op zijn eigen bestaan legt.

Mijn werk situeert zich binnen het veld van installatiekunst met de karakteriserende kenmerken van weigering om binnen de afgebakende grenzen te werken, ze te accepteren.
Mijn werk bestaat veelal uit grote installaties waarin ik met broze materialen 'situaties' construeer waarin kleur het grillig gemanipuleerde landschap - schetsen in zeer ruim kader : ALLES - ophoogt. Deze vaak surreële 'abstracte' landschappen brengen een fascinatie teweeg waarin het begrip schilderkunst in het midden blijft haperen als een verre echo aan wat ooit en allemaal (kunsthistorisch) voorafging. De vaak monumentale installaties positioneren zich in een / de ruimte en worden een denkbeeldige 'nature morte' waarbij vooral Amerikaanse kunst (vanaf '50 West Coast) in gedachten wordt opgeroepen. In de loop van de kunstgeschiedenis is het individu altijd centraal gesteld. Kunst als spiegel voor het individu. Het individu als subject. Binnen de context van mijn werk wordt het individu genegeerd maar tegelijkertijd heeft het hem ook nodig, als spiegel voor zijn bestaan.

In werk gebruik ik allerhande materialen. Materialen die veelal low-budget zijn en vergankelijke eigenschappen hebben. Zo onststaan tijdelijke werken. Het belang hierin : ze zijn een gedachtengoed van het moment en zolang kunnen ze soms ook overleven. Mijn werk roept vaak herinneringen aan stillevens op en meteen dringt de afwezigheid van het individu zich op. Urbane en fictieve landschappen die soms lijken te refereren naar games, decors, romantische schilderkunst,...
Met een ambigu karakter, humoristisch en ernstig, probeer ik de banale doch complexe realiteit te weerspiegelen op een humoristische en ernstige wijze. De conventionele visie van ruimte poog ik uit te dagen en in vraag te stellen. Schijnbare realiteit wordt gereorganiseerd. Het re-organiseren van de werkelijkheid om de onderliggende betekenissen van verlangens van alledaagse objecten in complexe arrangementen te onderzoeken.


"Always objects, a range of sculptural models for virtual fields, architectural suggestions, like sets for unknown and always absent protogonists."
"Through the work, force the viewer to interpretate ones own experiences, code them and put them in a certain context,more specific the contemporary life-scene.
Questioning as all do, the world of today without offering an Utopia for you.
My works try to sublimate but always in a very well mannered way being exhuberiant."

Algemene residentie
18.11.2013 - 13.12.2013

 

lucie renneboog gif animation

lucie2

lucie3

lucie4

lucie5

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen