Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Line Boogaerts

Mijn werk focust op tijdelijke tekeningen op vensters. Met een mengsel van getinte zeep, borstels en raamwissers leg ik een laag over de werkelijkheid. Het werk wordt gepresenteerd als een performance, een maquette of een geanimeerde video opname in stop motion. Door de tekening op het venster ontstaan er blinde vlekken. Het zicht erachter wordt op sommige plaatsen wazig of onzichtbaar, maar door de gaten in de tekening speelt het landschap of interieur nog een rol. De tekeningen transformeren en geven andere inzichten. Het focust op delen van de werkelijkheid en accentueert. Een venster geeft inzicht en uitzicht. Kijken betekent zien wat je wil zien of verwacht te zien en wordt bepaald door je achtergrond, het venster waardoor je kijkt,… De tekeningen symboliseren de belemmeringen om te kijken.

Tijdens de algemene residentie in Frans Masereel Centrum wilde ik 2 aspecten van mijn werk dieper onderzoeken:

1. In het kader van een ongoing project registreer ik bewoners die de vensters van hun eigen huis kuisen. Er is een nauwe relatie tussen de architectuur, de persoon en zijn bezittingen. In 1 beeld zijn verschillende lagen te zien: een deel van het interieur, het venster, de bewegingen van de bewoner, de tekening (het kuisen van de vensters met zeep vormt immers een tekening) en het landschap. Je ziet zowel binnen als buiten en de relatie tussen beide waardoor er een sociaal aspect meespeelt. Bepaalt het huis waar je woont je manier van kijken?
Tijdens de residentie onderzocht ik de diverse lagen. Dit doe ik in de vorm van maquettes waarin verschillende glazen platen achter elkaar geplaatst worden. De glazen platen worden zowel aan de achter - als aan de voorkant gezeefdrukt. Als basis voor de zeefdrukken gebruik ik zowel fotografische elementen als tekeningen.

Zo krijg je in 1 beeld een mix van 2 werkelijkheden: de getekende werkelijkheid in het fotografische beeld.
Ik stel een nieuwe, ruimtelijke werkelijkheid samen in de maquettes: fotografische elementen en getekende lijnen lopen door elkaar.
Door verschillende lagen over elkaar te zeefdrukken wil ik het verloop van de beweging van het tekenen zichtbaar maken.

2. De individuele bewegingen van het kuisen zie ik als een choreografie en een persoonlijk handschrift. De alledaagse handelingen hebben een heel eigen poëzie. Het kuisen van de vensters met zeep vormt een tekening, een schriftuur. De tekenmaterialen zijn sponzen, vodden, raamwissers, enz.

Tijdens de residentie onderzocht ik de bewegingen van het kuisen en de neerslag ervan.
De bewegingen worden vastgelegd door stempels te maken die kunnen gehanteerd worden. De manier hoé ze worden afgedrukt benaderen de oorspronkelijke bewegingen van het kuisen: de stempels worden aan delen van het lichaam bevestigd. De bedoeling is dat bezoekers de drukinstrumenten kunnen aandoen en zo de bewegingen herhalen op een uitvergrote manier. Er is een indirecte afdruk van de handeling. Net zoals ik bij het tekenen op het venster een extra, gelijkaardige, laag aan de realiteit toevoeg. Niet enkel het resultaat van het afdrukken, maar de beweging zelf wordt getoond. Er wordt zowel een inventaris van de bewegingen als van de weerslag van diezelfde beweging gemaakt. De bewegingen van het schoonmaken staan in contrast met het “vuil maken” (afdrukken) maar maken het kuisen “zichtbaar”.
Dit resulteert in een reeks afdrukken met stempels (linosnedes) op foto's.

Ik verzamel al enkele jaren foto’s van vensters. Met de stempels maak ik een compositie op een reeks glossy prints van deze soorten raamkozijnen: die krijgen een extra betekenis door de context en vice versa. De afdrukken vormen blinde vlekken in het kijken en belemmeren het zicht.

Daarnaast maak ik een reeks korte video’s waarin de drukinstrumenten worden gehanteerd.

Algemene residentie
20.04.2015 - 29.05.2015

 

Line Boogaerts - Cleaning the windows 2 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 2 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 2 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 1 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 1 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 1 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 1 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 2 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 1 - Installation view

Line Boogaerts - Cleaning the windows 2 - Installation view

Line Boogaerts - Rubbing 1 - Videostills

Line Boogaerts - drukinstrumenten

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen