Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Liesbet Grupping

"Ik beschouw mijn artistieke praktijk als een "praktijkonderzoek" naar de overbrenging van indrukken, vluchtige verschijnselen en de observatie daarvan naar – en doorheen – fotografie. Door (onconventioneel) gebruik van fotografisch materiaal, zoals het planten van een foto in een bloempot, een wandeling met een camera obscura of het openen van een JPG-bestand in Microsoft Word, genereer ik beelden die de codes van de fotografie in heden en verleden in vraag stellen. Door gebruik te maken van deze deconstructieve methodologieën reconstrueer ik nieuwe beelden die vragen oproepen over het proces en de inhoud van die beelden.

Zoals John Baldessari eens zei: “Een van de rampzaligste dingen die de fotografie ooit is overkomen, is dat de camera een zoeker heeft gekregen.” Ik speel graag met het voorgeschreven gebruik van camera's en andere apparatuur. Ik gebruik media of technieken niet om conclusies te trekken. Ik gebruik ze veeleer als een manier om de diverse aspecten van fenomenen te verduidelijken, evenals de mentale concepten die je hanteert wanneer je de omgeving observeert. Via mijn werk wil ik aantonen dat er niet zoiets is als een enkele "echte" werkelijkheid. Elke actie, bewust of onbewust, kan tot nieuwe inzichten leiden.

Tijdens mijn verblijf in het Frans Masereel Centrum werkte ik aan 'Reading of my work'. 'Reading of my work' bestaat uit een continue projectie van 33 dia's van 36 mm. De projectie toont beelden en woorden. De woorden zijn met laser in onderbelichte positieven aangebracht. Foto's en diverse objecten tussen glazen plaatjes vormen de (fotografische) beelden. De dia's met beelden en woorden verwijzen naar mijn eerdere werk. 'Reading of my work' biedt een overzicht van de essentiële visuele, inhoudelijke en procesgerichte kenmerken van mijn werk. De titel 'Reading of my work' verwijst letterlijk naar dit "lezen" door de toeschouwer en door mijzelf. Het werk is een toetssteen en een retrospectieve tegelijk."

Algemene residentie
05.09.2016 - 09.09.2016

 

Reading of my work

Reading of my work - detail

Reading of my work - detail

Reading of my work - detail

Reading of my work - detail

Reading of my work - detail

Reading of my work - detail

Reading of my work - detail

Reading of my work - detail

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen