Search for:

Kunstenaarsresidentie

Periode
Van januari tot september 2023
Duur
6 weken

Inschrijven voor een Kunstenaarsresidentie in 2023 is opnieuw mogelijk in het voorjaar van 2022.

Een Kunstenaarsresidentie biedt hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid om de eigen praktijk te verbreden en te verdiepen middels een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in een of meer van onze ateliers.

Doorgaans verblijven en werken er 8 kunstenaars tegelijk op de site van het Frans Masereel Centrum, waardoor er steeds voldoende persoonlijke ruimte is voor concentratie en creatie, afgewisseld met informele momenten van overleg, ontmoeting en feedback onder peers van over de hele wereld. Onze ligging in een bosrijke omgeving is voor velen vaak ook een extra troef.

Voorkennis van analoge of digitale grafische technieken – het Frans Masereel Centrum heeft alles van typografie met houten of loden zetwerk, diepdruk en zeefdruk tot risoprint en lasercut – is niet vereist en de ateliercoördinatoren staan ter beschikking voor technische assistentie. Van de residenten wordt echter verwacht dat ze autonoom kunnen werken en hun project zelfstandig kunnen realiseren. Sommige kunstenaars gebruiken hun verblijf voor een meer procesgericht onderzoeksproject. In dat geval is voorkennis van grafische technieken wel vereist.

Residentieprogramma

Week 1 & 2:
Intense masterclasses/workshops binnen de gekozen grafische technieken. Soms samen met je mede-residenten, altijd met een van onze ateliercoördinatoren.

Week 3, 4 & 5:
Projectontwikkeling met volledige ondersteuning van het atelierteam.

Week 6:
Finalisatie en reflectie tijdens het collectiemoment.

Elke residentieperiode omvat ook meerdere individuele feedbackmomenten met prominente kunstenaars en kunstprofessionals, zoals curatoren, galeriehouders en kunstcritici.

Prijs

€ 350 per week

(incl. atelierfaciliteiten, gebruik van de persen, basismaterialen en verblijf in een individuele, volledig uitgeruste bungalow)

Hoe aanmelden?

Aanmelden gebeurt digitaal (in het Nederlands of het Engels) via een online invulformulier.

Naast een artistiek statement (over je werk in het algemeen) en een helder geformuleerd, duidelijk afgebakend projectvoorstel (inclusief motivatie) bevat de aanvraag ook documentatie van recent werk (niet ouder dan 5 jaar) en een kort CV.

De eerstkomende deadline, voor een residentie in 2023, zal gecommuniceerd worden in het voorjaar van 2022.

Noot: Max. 10 MB per bijlage.

Criteria

De selectiecommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van volgende criteria:

 • De kwaliteit van het artistieke werk, uw positionering en ambitie als kunstenaar, de urgentie en het vermogen om te experimenteren en de eigen praktijk uit te dagen.
 • De betekenis en relevantie van uw voorstel voor de residentiewerking van het Frans Masereel Centrum.
 • Uw motivatie.

Het resultaat van de selectieprocedure zal midden augustus worden meegedeeld.

Algemene voorwaarden

De vergoeding van 350 euro per week is inclusief logement, lakens en handdoeken, toegang tot de ateliers, gebruik van de persen en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen te worden meegebracht. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO-printers en lasersnijders, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Partner en kinderen zijn van hart welkom, zonder meerkost. Gelieve dit wel te vermelden in je aanvraag.

Meer informatie over de algemene voorwaarden kan je nalezen in het huisreglement van het Frans Masereel Centrum (via deze link of in de infobrochure die we na selectie toesturen).

Opgelet!

 • Kunstenaars die samenwerken, dienen elk afzonderlijk een aanvraag in (met vermelding van de kunstenaar waar ze mee wensen samen te werken). Indien geselecteerd, betalen beide kunstenaars elk de voorziene vergoeding voor de volledige periode.
 • De communicatie in het Frans Masereel Centrum gebeurt in het Nederlands en het Engels. We verwachten dat alle residenten het Engels voldoende beheersen om te kunnen overleggen en samenwerken met zowel de medewerkers als de overige residenten.
 • Aanmelden voor een residentie kan enkel via de online invulformulieren op deze website.

Inschrijven voor een Kunstenaarsresidentie in 2023 is opnieuw mogelijk in het voorjaar van 2022.

Een Kunstenaarsresidentie biedt hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid om de eigen praktijk te verbreden en te verdiepen middels een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in een of meer van onze ateliers.

Doorgaans verblijven en werken er 8 kunstenaars tegelijk op de site van het Frans Masereel Centrum, waardoor er steeds voldoende persoonlijke ruimte is voor concentratie en creatie, afgewisseld met informele momenten van overleg, ontmoeting en feedback onder peers van over de hele wereld. Onze ligging in een bosrijke omgeving is voor velen vaak ook een extra troef.

Voorkennis van analoge of digitale grafische technieken – het Frans Masereel Centrum heeft alles van typografie met houten of loden zetwerk, diepdruk en zeefdruk tot risoprint en lasercut – is niet vereist en de ateliercoördinatoren staan ter beschikking voor technische assistentie. Van de residenten wordt echter verwacht dat ze autonoom kunnen werken en hun project zelfstandig kunnen realiseren. Sommige kunstenaars gebruiken hun verblijf voor een meer procesgericht onderzoeksproject. In dat geval is voorkennis van grafische technieken wel vereist.

Residentieprogramma

Week 1 & 2:
Intense masterclasses/workshops binnen de gekozen grafische technieken. Soms samen met je mede-residenten, altijd met een van onze ateliercoördinatoren.

Week 3, 4 & 5:
Projectontwikkeling met volledige ondersteuning van het atelierteam.

Week 6:
Finalisatie en reflectie tijdens het collectiemoment.

Elke residentieperiode omvat ook meerdere individuele feedbackmomenten met prominente kunstenaars en kunstprofessionals, zoals curatoren, galeriehouders en kunstcritici.

Prijs

€ 350 per week

(incl. atelierfaciliteiten, gebruik van de persen, basismaterialen en verblijf in een individuele, volledig uitgeruste bungalow)

Hoe aanmelden?

Aanmelden gebeurt digitaal (in het Nederlands of het Engels) via een online invulformulier.

Naast een artistiek statement (over je werk in het algemeen) en een helder geformuleerd, duidelijk afgebakend projectvoorstel (inclusief motivatie) bevat de aanvraag ook documentatie van recent werk (niet ouder dan 5 jaar) en een kort CV.

De eerstkomende deadline, voor een residentie in 2023, zal gecommuniceerd worden in het voorjaar van 2022.

Noot: Max. 10 MB per bijlage.

Criteria

De selectiecommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van volgende criteria:

 • De kwaliteit van het artistieke werk, uw positionering en ambitie als kunstenaar, de urgentie en het vermogen om te experimenteren en de eigen praktijk uit te dagen.
 • De betekenis en relevantie van uw voorstel voor de residentiewerking van het Frans Masereel Centrum.
 • Uw motivatie.

Het resultaat van de selectieprocedure zal midden augustus worden meegedeeld.

Algemene voorwaarden

De vergoeding van 350 euro per week is inclusief logement, lakens en handdoeken, toegang tot de ateliers, gebruik van de persen en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen te worden meegebracht. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO-printers en lasersnijders, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Partner en kinderen zijn van hart welkom, zonder meerkost. Gelieve dit wel te vermelden in je aanvraag.

Meer informatie over de algemene voorwaarden kan je nalezen in het huisreglement van het Frans Masereel Centrum (via deze link of in de infobrochure die we na selectie toesturen).

Opgelet!

 • Kunstenaars die samenwerken, dienen elk afzonderlijk een aanvraag in (met vermelding van de kunstenaar waar ze mee wensen samen te werken). Indien geselecteerd, betalen beide kunstenaars elk de voorziene vergoeding voor de volledige periode.
 • De communicatie in het Frans Masereel Centrum gebeurt in het Nederlands en het Engels. We verwachten dat alle residenten het Engels voldoende beheersen om te kunnen overleggen en samenwerken met zowel de medewerkers als de overige residenten.
 • Aanmelden voor een residentie kan enkel via de online invulformulieren op deze website.

Suggesties

Kunstenaarsresidentie
PeriodeVan januari tot september 2023Duur6 weken

Hedendaagse kunstenaars kunnen tijdens een Kunstenaarsresidentie de eigen praktijk verbreden en verdiepen middels een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in een of meer van onze ateliers.

Inschrijven voor een Kunstenaarsresidentie in 2023 is opnieuw mogelijk in het voorjaar van 2022.

Essay Residentie
Periode Van januari tot september 2023Duur3 of 6 weken

Critici, kunstenaars, curatoren, auteurs en academici kunnen in het Frans Masereel Centrum verblijven om theoretisch onderzoek te verrichten naar het medium grafiek, een kritische tekst over een printgerelateerd onderwerp voor te bereiden, ideeën voor curatoriële projecten te ontwikkelen, enz.

Inschrijven voor een Essay Residentie in 2023 is opnieuw mogelijk in het voorjaar van 2022.

Collectieve Residentie
Periode Van oktober tot november 2022Duur1 of 2 weken

Een Collectieve Residentie is een unieke gelegenheid voor kunstenaarscollectieven, studenten, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking om een hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s.

Aanmelden voor een residentie in het najaar van 2022 is opnieuw mogelijk in het voorjaar van 2022.

Jouw winkelmand