Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Kato Six

Mijn werk is een onderzoek naar actuele ruimteconcepten vanuit een persoonlijk perspectief. In eerste instantie lijkt het om een psychologisch standpunt te gaan, maar bij nader inzien gaat het vooral om de meer algemene vraag: hoe is onze psychische architectuur opgebouwd? Het werk heeft dus eigenlijk een particulier uitgangspunt, maar wil in wezen een algemeen beeld vormen over hoe wij ruimte ervaren, herinneren en (re)construeren. 

Kato Six (1986, Brugge) studeerde af aan de Koninlijke Academie voor Schonen Kunsten, Gent, in 2010. Haar werk werd tentoongesteld in croxhapox Ghent, P/////AKT Amsterdam and SECONDroom Ghent.

Algemene residentie
22.10.2012 - 15.10.2012

 

Kato Six 3

Kato Six 2

Kato Six 1

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen