Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Juliana Kase Tanno

In mijn tien jaar als kunstenaar draaide mijn werk altijd rond context. De invulling van het begrip context kent echter continue, subtiele veranderingen. Mijn eerste installaties en sitegebonden werken hingen nauw samen met architecturale en directe visuele relaties, terwijl de recentere werken symbolische en sociale contexten verkennen waarin beelden worden ondergedompeld.


Tijdens mijn verblijf in het Frans Masereel Centrum kreeg ik voor het eerst de kans te werken met historische context. Het vertrekpunt daarbij waren een reeks clichés uit de periode van de dictatuur in Brazilië, in de late jaren '60, begin jaren '70. Het gebruik van die beelden confronteert je met ethische kwesties in alle fasen van het drukproces, waarbij je je niet kunt laten leiden door esthetische overwegingen alleen. De beslissing om clichés te herdrukken die werden gebruikt om een autoritaire ideologie te verspreiden, de formele opties, het afdrukformaat en zelfs het al dan niet ondertekenen, dat alles vormt een zeer uitdagend proces.

Algemene residentie
09.11.2015 - 04.12.2015

 

Posto3_low

Ouropratabronze

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen