Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Hatem  El Imam

In januari 2017 experimenteerde Hatem El Imam met ets- en drypoint technieken. Het resultaat is een reeks prints op groot formaat waarmee hij de conventies van schaal en framing in vraag stelt. Door de aaneenschakeling van een groot aantal prints, creëert hij een oneindig landschap, vertrekkend vanuit één centraal werk dat in alle richtingen ontwikkelt. Zijn werk bevindt zich tussen realisme en abstract expressionisme en ontstaat vanuit verbeelding en improvisatie. Hatem El Imam onderzoekt de relatie tussen kijker en landschap, en de noties van vertrouwdheid en vervreemding.

Zijn landschappen kunnen gelezen worden als 'gesublimeerde zelfportretten'. Tijdens het festival Moussem Cities: Beirut werden de prints die Hatem El Imam maakte tijdens zijn residentie tentoongesteld in de BOZAR expo-ruimte in de Ravensteingalerij.

"Tijdens mijn residentie wil ik grote prenten maken via diepdruktechnieken (vooral etsdruk en droge naald). Daarbij wil ik de noties van landschapsweergave verkennen en schaal- en kadreringsgewoonten kritisch ter discussie stellen.

In het verleden had mijn werk te maken met de noties van verbondenheid en vervreemding in de context van ruimtelijke representaties. De positie van het subject en de kijker worden op de voorgrond geplaatst, waardoor de zelfreflectiviteit van het landschap en de lezing ervan als een mogelijk ‘gesublimeerd zelfportret’ worden belicht. Stilistisch liggen mijn tekeningen tussen realistische weergave en abstract expressionisme door middel van gebaren, waardoor een tweevoudige lezing ontstaat; op macroniveau omkader ik een specifieke ruimte vanuit een specifiek gezichtspunt en op microniveau breng ik het medium zelf onder de aandacht.

Het project dat ik hier voorstel, is een schijnbaar eindeloos landschap dat door een groot aantal samengevoegde grote prenten wordt gecreëerd. Ik begin met een centraal werk, waarna het tafereel zich in alle richtingen ontvouwt. Eerder dan een bestaand landschap weer te geven op basis van observatie of een foto, groeit dit landschap organisch uit een verzonnen en geïmproviseerd terrein. Het doel is een landschap te creëren dat de kijker naar zich toetrekt, gebruikmakend van monumentale landschapsschilderijen enerzijds en de intimiteit van prenten op papier anderzijds."

Algemene residentie
02.01.2017 - 02.02.2017

 

Imago Mundi

Echoes

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen