Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed
< back

Residenties '19 - '20

Bruno Vandenberghe

Gedurende mijn residentie heb ik mij toegelegd op het zeefdrukken van moiré patronen op groot formaat.
De patronen ontstaan bij het over elkaar heen drukken van halftoon rasterpunten en lijnen. Door het gebruik van exacte rasterhoeken kan men dit effect vermijden. De 'storingen' die ontstaan bij een (fase)verschuiving van het raster waren echter de gewenste effecten van mijn onderzoek. De nadruk lag voor een belangrijk deel op het combineren van verschillende rasters en hoe ik op deze manier samengestelde ritmes uit de patronen kon doen ontstaan.
Van even groot belang was mijn kleurgebruik. De felle en synthetische karakteristieken van fluo-inkten gebruikte ik in combinatie met geel, cyaan en magenta. Deze werden soms aangevuld met zilverinkt.
Het gebruik van Zerkall papier en zijn absorberende eigenschap zorgde uiteindelijk voor een fluweelzacht ogend resultaat.
Elk werk werd ongeveer uit 6 à 10 verschillende druklagen opgebouwd. Hierbij maakte ik bij elke afzonderlijke laag een variatie door onder andere te veranderen van afdrukhoek, kleur of patroon. Het drukken van witte patronen tussenin gaf verzadigde beelden soms opnieuw ademruimte en ook de mogelijkheid om sommige werken nog complexer van patroon te maken. Op deze manier werd elk werk een uniek exemplaar.
Het seriematige aspect van de zeefdruktechniek geeft tevens de mogelijkheid om het werk te bekijken als een seriële sequentie van opeenvolgende stills.

De mathematisch of geometrische aard van moiré's vertonen een sterke onderlinge samenhang met de wijze waarop ik met geluidsamples werk. Hierbij bouw ik mijn geluidslagen op waarbij ik een selectie maak in functie van klankkleur met als doel het ontwikkelen van een drone-effect.

De interferenties zorgen voor een versterking van een golf (uitdijen) of een afzwakking van een golf (krimpen, invallen).
De moiré's werken volgens hun eigen wetmatigheid en regels. Het is als het ware een autonoom proces dat zelfgenererend van aard is. Ondanks dat het uiteindelijke resultaat door persoonlijke beslissingen wordt bijgestuurd, blijft er nog steeds een belangrijk deel van verrassing meewerken tijdens het productieproces.
De variaties lijken eindeloos, afhankelijk van verschuivingen, volgorde van lagen, …
Het zeefdrukken is tevens een mechanische productiewijze die het idee van zichzelf generende werken uitstekend ondersteunt.

Algemene residentie
07.10.2013 - 31.10.2013

 

moire 9 klein

moire 45 klein

moire 29 klein

moire 7 klein

moire 3 klein

moire detail2 klein

moire detail1 klein

Huidige residenten

Toekomstige residenten

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen