Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed

Residenties '19 - '20

Schoolresidentie

SELECTIE PROCEDURE
Na het verzamelen van alle aanvragen selecteert het Frans Masereel Centrum op basis van de inhoud en de relevantie binnen de hedendaagse grafische opleiding. Wanneer de selectie gemaakt is, zal het Frans Masereel Centrum je informeren of je wel of niet geselecteerd werd.

Indien je school geselecteerd werd, zal het Frans Masereel Centrum je om bijkomende informatie vragen:
- namen van de deelnemende studenten
- beknopte planning van de schoolresidentie
- kopie identiteitskaarten / paspoorten docent(en) en studenten
- kopie van verzekering dat de studenten beschermd zijn tegen ongevallen op het Frans Masereel Centrum

Wanneer de selecties gemaakt zijn en de residentieperiodes gekend zijn, worden hogescholen en universiteiten geïnformeerd over de planning. Hogescholen/universiteiten die gelijktijdig hun residentie hebben, worden gevraagd informatie en ideeën uit te wisselen in voorbereiding van hun werkperiode op het Frans Masereel Centrum. Tijdens de residentie worden alle residenten verwacht de atelier- en huisreglementen te respecteren. Deze zijn te vinden in de informatiebrochure die je voor aanvang van de residentieperiode zal toegestuurd worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Kostenformule 1: 900 Euro per week (max. 8 studenten + 2 docenten)
Kostenformule 2: 500 Euro per week (max. 4 studenten + 2 docenten)

Deze formule is inclusief logement, lakenpakket en gebruik van de ateliers en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen te worden meegebracht.
De kosten voor de residentie zullen gefactureerd worden aan de school en niet afzonderlijk aan de studenten. Indien de betaling 30 dagen na factuurdatum niet in orde is wordt de residentie automatisch geannuleerd. Aan scholen die met minder dan het maximum aantal studenten per formule op residentie komt, wordt het totale bedrag van de gekozen formule gefactureerd.

Meer informatie over de algemene voorwaarden kan je nalezen in het huisregelement van Frans Masereel Centrum.

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen