Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed

Aanmeldingsformulier School residentie

De inschrijvingen voor schoolresidenties in 2018 zijn geopend. De periode voor schoolresidenties zijn van 28 september tot en met 30 november 2018. De deadline voor inschrijvingen is 31 mei, 2018.

1. Contact gegevens

school

Internationaal nummer, beginnend met +
Internationaal nummer, beginnend met +
Gelieve de gegevens in te vullen zoals ze op de envelop vermeld moeten worden om vertragingen in de briefwisseling te vermijden.

Facturatiegegevens

Contactpersoon

Internationaal nummer, beginnend met +
Internationaal nummer, beginnend met +

Facturatie

2. School residentie

Een schoolresidentie is een unieke gelegenheid voor kunststudenten om gezamenlijk te werken aan een hedendaags grafisch project. In een goed uitgerust grafisch atelier en binnen de internationale context van een residentieplek voeren de studenten hun artistiek project uit onder leiding van hun docent. De kunstscholen worden actief aangemoedigd om samen te werken aan een gezamenlijk project. 
Frans Masereel Centrum stimuleert het grafisch experiment in het atelier. Ter inspiratie organiseert het tijdens de schoolresidenties wekelijkse print gerelateerde artist talks.

STUDENTENPROFIEL

De residentie is enkel voor kunststudenten in hun masteropleiding of postgraduaat (MANAMA). Elke kunstschool met een master of postgraduaat programma kan een aanvraag indienen voor een residentie van één of twee weken. Ook studenten zonder voorkennis van grafiek zijn zeker welkom, zolang de school een docent voorziet met de nodige ervaring om de studenten te begeleiden.

De inschrijvingen voor schoolresidenties in 2018 zijn geopend. De periode voor schoolresidenties zijn van 28 september tot en met 30 november 2018. De deadline voor inschrijvingen is 31 mei, 2018.

dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
3. Omschrijving artistiek project

Selectiecriterium

Frans Masereel Centrum is een grafisch laboratorium waarin de mogelijkheden van grafische toepassingen onderzocht, verbreed en geherformuleerd worden. De nadruk ligt vooral op creatie en experiment in het atelier. Het project dat de school wenst te realiseren tijdens de residentie ligt in het verlengde van deze artistieke visie. 
In de omschrijving van het project geeft de school duidelijk aan wat de meerwaarde van de grafische technieken is voor het project, en hoe het medium past binnen het artistiek concept. Het project is actueel en maatschappelijk relevant.

Geef hier een korte inhoudelijke omschrijving van het project dat de school wenst te realiseren tijdens de residentie. Indien het project gezamenlijk met een andere school uitgevoerd wordt, geef dan duidelijk aan hoe de samenwerking zal verlopen.
Tekens beschikbaar: Counter

4. Algemene voorwaarden

Deze formule is inclusief logement, lakenpakket en gebruik van de ateliers en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen te worden meegebracht.
De kosten voor de residentie zullen gefactureerd worden aan de school en niet afzonderlijk aan de studenten. Indien de betaling 30 dagen na factuurdatum niet in orde is wordt de residentie automatisch geannuleerd. Aan scholen die met minder dan het maximum aantal studenten per formule op residentie komt wordt het totale bedrag van de gekozen formule gefactureerd.

Procedure

  • De school stuurt het online inschrijvingsformulier tegen deadline 31 mei 2018.
  • Voor 15 juni 2018 informeert Frans Masereel Centrum de school per mail of ze al dan niet geselecteerd werd. Na deze bevestiging wordt de factuur opgemaakt op basis van de inschrijving en de bevestigde periode.
  • Voor 1 juli 2018 wordt een contract opgesteld dat door beide partijen ondertekend wordt 31 juli 2018.
  • Annulatie van de residentie is kostenloos tot 3 maanden voor de start van de residentie. Nadien wordt 30% van het bedrag gefactureerd. (zie huisreglement)
  • 14 dagen voor de start van de residentie wordt de definitieve lijst van de deelnemende studenten, het aantal gewenste lakenpakketten en het definitieve aankomst- en vertrekuur doorgegeven door de school via het formulier dat deel uitmaakt van het contract.

Verzekering

De school verklaart dat de studenten en docenten voor heen-en terugreis en alle verplaatsingen verzekerd zijn, alsook tijdens hun verblijf op Frans Masereel Centrum.

Huisreglement

De school verklaart het huisreglement van Frans Masereel Centrum te hebben gelezen en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de naleving ervan door de studenten.

Volgende deadlines

Deadline voor schoolresidenties in 2019 zijn nog niet gekend

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen