Frans Masereel Centrum is een plek waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren.

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee, BE

kunsten & erfgoed

Residenties '19 - '20

Algemene residentie 2020

SELECTIE PROCEDURE

Om de objectiviteit, kwaliteit en diversiteit te garanderen werkt Frans Masereel Centrum met een selectiecommissie. Deze commissie staat in voor de selectie van de residenten voor de drie verschillende residentievormen die Frans Masereel Centrum aanreikt: de algemene, de onderzoeks- en de essay residentie. De selectie gebeurt via een aantal criteria en vindt een drietal weken na de indiendatum van de aanmeldingsdossiers plaats.

Hoe aanmelden?

-De selectiecommissie aanvaardt digitale aanmeldingsdossiers (digitale dossiers kan je uploaden via onze website)
-Kopie van identiteitskaart of paspoort
-Curriculum vitae van de laatste 3 jaar
-Motivatie of statement: een duidelijke afbakening en een heldere formulering van de geplande residentie. Wat is de doelstelling, de methodiek en de planning?
Het is ook belangrijk om duidelijk aan te geven welk (technische) materiaal of voorzieningen nodig  zijn om dit onderzoek uit te voeren. Tenslotte mag deze motivatie ook bijkomende info of eventuele resultaten uit een voorgaand onderzoek bevatten.
-Max. 10 MB per aanmeldingsdossier

Criteria

Het project, zoals omschreven en gemotiveerd in de aanvraag, staat in relatie tot de werking van Frans Masereel Centrum. Het vormt een meerwaarde voor beide partijen en voor het actuele kunstgebeuren.
De kandidaat anticipeert op de historische en hedendaagse culturele context van het medium grafiek.
De kandidaat verwoordt in de persoonlijke motivatie de keuze voor het medium grafiek en de noodzaak tot deelname aan het residentieprogramma van Frans Masereel Centrum in de vorm van een algemene residentie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De prijs van 350 euro/week is inclusief logement, lakenpakket en gebruik van de ateliers en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen te worden meegebracht. Meer informatie over de algemene voorwaarden kan je nalezen in het huisreglement van Frans Masereel Centrum (via onderstaande link) en de infobrochure die we na selectie toesturen.

Aanmelden voor een residentie kan enkel via een online invulformulier op deze website en niet via email. Pas wanneer de nieuwe deadlines bekend zijn, zal dit invulformulier online staan en kan je je applicatie indienen. De selecties gebeuren dan met een selectiecommissie.

Opgelet!
Kunstenaars die samenwerken, moeten zich apart inschrijven en vermelden bij de inschrijving met wie ze samenwerken. De prijs is per persoon te betalen voor de ganse inschrijvingsperiode.

ontwerp: Lauren Grusenmeyer & Raf Vancampenhoudtspatie webdesign, Antwerpen